Actualitat

Xerrada gratuïta
Subvencions arranjament

El proper dimarts 17 a les 11 matí, "Envellir Saludablement", a l'Esplai de la Caixa a Pl. Catalunya 4 - Olot

 

En el següent enllaç trobareu informació sobre subvencions per fer obres d'arranjament als habitatges, per a persones grans,

http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=MjY5NTg&CodC=MTE5ODY