Subvencions arranjament

11/04/2018

Subvencions per adaptar els habitatges a persones grans.

En el següent enllaç trobareu informació sobre subvencions per fer obres d'arranjament als habitatges per a persones grans:

http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=MjY5NTg&CodC=MTE5ODY