Bones pràctiques

                                                           

      Edat 3, atenció a les persones.                   Edat 3, qualitat de vida a la seva llar.

 

 

FITXA TÈCNICA

Nom de l’empresa: Edat 3, sccl.

Sector d’activitat: Serveis d’atenció domiciliària.

Número de treballadors: 37

Pàgina web: www.edat3.com

Adreça i contacte:

Pl. Manel Marcillo, 3

17800 Olot

Girona

info@edat3.com

 

 

DESCRIPCIÓ de l’EMPRESA

 

Ubicada a Olot (comarca de la Garrotxa), Edat 3 sccl, entitat d’iniciativa social i sense ànim de lucre, va ser creada a l’any 1992 per 3 persones amb molta il·lusió formades en el sector, i com a conseqüència de que l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal varen externalitzar els serveis d’assistència a domicili (en endavant SAD).

Paral·lelament, i sorgit des de Edat 3 sccl,  es creà un Centre de Dia (Centre Actiu S.L.) que s’acabà convertint en Residència.

A l’any 2004 l’actual President del Consell Rector de la Cooperativa es contractat com a Director Tècnic amb l’encàrrec de dotar d’independència a la Cooperativa (Edat 3) respecte a la Residència (C.Actiu); tant en temes organitzatius i estructurals com fins i tot en la separació física o d’ubicació, ja que fins llavors sempre havien compartit espai.

A l’any 2005, s’ofereix al Director Tècnic incorporar-se com a soci, assumint tota la part de gestió, davant la dimissió de la Gerència existent, per canvis professionals.

Entre 2005 i 2006 s’acaba de desvincular a tots els nivells el SAD (Edat 3 sccl) i la Residència (C. Actiu SL). També es decideix deixar de prestar servei al Ripollès en finalitzar el conveni amb l’Administració. En aquells moments la proporció entre client públic i privat era d’un 75% a 25%.

També en aquestes dates, s’inicia la col·laboració amb una altre cooperativa dels sector, AD Baix Empordà sccl, dedicada a la prestació de serveis de SAD, així com actualment a la formació (centre col·laborador amb el SOC).

Al 2006 s’ha d’afrontar la situació respecte al contracte marc amb l’Administració, ja que fins llavors, Edat3 sccl havia sigut l’únic proveïdor de SAD del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG). Degut al sorgiment de la Llei de la Dependència, es va treure a concurs el servei de SAD, el qual va ser atorgat a Edat 3 sccl i a 2 empreses noves de la comarca (depenents de residències ja existents).El nou contracte va entrar en vigor al 2007 amb una durada inicial de 3 anys, i posteriors  renovacions de caràcter anual fins als 10 anys de prestació (octubre 2017), en que es tornarà a convocar un nou contracte marc.

Actualment, Edat 3 sccl disposa d’uns 180 clients/usuaris públics i privats (en una proporció d’un 80% a 20% respectivament respecte al total) atesos per 32 persones, entre treballadors/es familiars, netejadores i conductors. Aquests, a la vegada, estan gestionats per un equip de 5 persones que inclou les funcions de Coordinació, Administració, Assistent Social i Gerència. Així mateix també gestionem la casa mare de la congregació de les Missioneres del Cor de Maria a Olot.

Apart de la nostre principal línia de negoci, hem anat ampliant serveis, sempre seguint els nostres principis bàsics en coherència amb la nostra actuació, basada en el fet de dotar a les persones de dignitat, identitat, i autonomia, mitjançant el nostre ferm compromís amb la filosofia de romandre el màxim temps possible a casa, lloc agradable, conegut, amb records i vivències, on no hi ha horaris i decidim allò que volem fer, quan, i com.Això és una part important de la qualitat de vida de les persones, i essència de la nostra filosofia d’empresa.

Es per això, que per fer evident i palpable el compromís amb la nostra essència, Edat 3 sccl no gestiona ni té cap residència, doncs, insistim, el lloc de les persones és a casa seva.

 

 

Els serveis que hem anat incorporant són:

 

Escola de cuidadors

Projecte en col·laboració amb la Residència Edat3 Besalú SL (empresa independent de la Cooperativa Edat 3 sccl, i amb gestors diferents) i el Dipsalut, per tal de dotar d’eines al cuidador no professional, i així aconseguir una estada més quantitativa i qualitativa al propi domicili.

Parcs de salut

Els gestionem per encàrrec del C.Comarcal, en la nostre línia d’aconseguir el màxim d’autonomia i autosuficiència de les persones, fet que ajuda a mantenir una major qualitat de vida al domicili.

Transport adaptat

  

 Per tal de poder traslladar a les persones a C.Dia, de manera que segueixin mantenint el lligam amb la seva casa el màxim d’hores possible que els hi permeti el seu estat de salut.

 

 

 

Altres activitats

Activitats dirigides als Casals de la Gent Gran de la comarca, afavorint la mobilitat, el record, i la màxima normalitat en les activitats de la vida diària.

 

 

BONES PRÀCTIQUES

 

COMPROMÍS AMB VALORS

Edat 3, atenció a les persones, Edat 3 qualitat de vida a la seva llar, aquest es el lema que expressa el nostre compromís amb els nostres valors. Atenem a usuaris diversos (nens, discapacitats, gent gran,...) i sempre amb el compromís de que el millor lloc per a tothom és a casa seva, i per tant aquest és el nostre camp de treball.

Contribuïm al manteniment i millora de la qualitat de vida dels nostres usuaris, respectant la seva estada al domicili propi, font de records, i entorn agradable i conegut, en el que ha de perdurar la seva estada la major part de temps possible per tal de dotar-los de la dignitat necessària i mantenir la seva identitat com a persones, i tot gràcies a un equip professional i implicat, que fa seva la filosofia de la Cooperativa. Cada treballador/a és transmissor d’aquests valors.

I per tal de fer camí en aquests temes, estem començant a tirar endavant la nova norma ISO 9001:2015, com a compromís amb la qualitat.

 

Compromís  amb el medi ambient

Des de la nostra tasca de SAD, i també de transport, modifiquem constantment les nostres rutes, i fulls de treball per tal d’aconseguir una racionalització del quilometratge realitzat, de manera que contribuïm a la disminució del consum de carburants fòssils, i posterior contaminació de CO2.Així mateix, com a cuidadors de les germanes de les Missioneres del Cor de Maria (comunitat de 22 persones), portem, entre d’altres, la bugaderia i la cuina, i per tant, tenim control sobre la despesa d’aigua, els tipus de detergents, la despesa de gas, etc...

 

Compromís en el camp econòmic (sostenibilitat econòmica)

En aquest apartat, el primer a destacar, es el grau d’implicació de l’administració local, gràcies a la que cobrem puntualment els serveis realitzats i facturats, cossa que incideix positivament en la continuïtat de la nostra Cooperativa, i per tant en el fet de poder mantenir els llocs de treball, tot i la crisi.

Des de 2009 data en que es van congelar tarifes per part de l’administració, vam tenir de congelar els sous, i igualment vam mantenir, per coherència, congelades les tarifes dels usuaris privats.

Des del nostre compromís amb les persones al llarg d’aquests anys de crisi hem fet l’esforç col·lectiu de mantenir els llocs de treball. S’ha hagut de redistribuir la feina, amb la col·laboració de tothom, per tal de mantenir els llocs de treball, i no veure’ns abocats a tenir d’acomiadar ningú per causes econòmiques.

 

Compromís social

Envers els usuaris dels nostres serveis   

L’impacte social de la Cooperativa en la vida de les persones ateses i les seves famílies no és calculable, doncs va més enllà de simples números i estadístiques, ja que l’aportació en qualitat de vida (SAD, parcs de salut, gimnasos), així com l’aportació en l’ajuda a donar seguretat, coneixements, empatia, empoderament ... (Escola de Cuidadors), no es fàcilment quantificable.

La nostra Cooperativa atén a una gran diversitat de persones, contràriament a allò que es pot pensar, tant pel nostre nom com pel sector de treball. Atenem persones amb discapacitats (físiques i psíquiques), mainada, famílies desestructurades, famílies monoparentals, i evidentment persones grans (malaltes, soles, ...)

La nostra essència i compromís rau en la defensa de que la persona ha de restar al seu domicili el major temps possible, treballant l’autonomia i l’autosuficiència. La casa representa el nostre habitat natural, que ens aporta dignitat i identitat.

La majoria de les relacions que s’estableixen en el nostre sector, són relacions depenents (“...com que no pot fer-se això, no pateixi que jo li faig...”), i nosaltres creiem fermament (des de fa més de 20 anys), i així ho fem, en l’enfortiment i l’increment de l’autosuficiència, és a dir, dotar d’eines a la persona per tal de que es pugui valdre el màxim possible per sí mateix.

Envers la societat

Dediquem, una gran part del nostre temps, a fer difusió dels valors (concepte del’estada a casa), tant en les nostres converses habituals, com en mitjans de comunicació com Ràdio Olot, mitjançant un programa setmanal (Escola de Cuidadors), finançat per el Dipsalut.

 

 

COMPROMÍS AMB LES PERSONES (amb l’equip)

Gènere

Edat 3 té actualment una plantilla de 37 persones, de les quals, un 80% són dones, i la resta homes; i en el nivell de l’equip de gestió / direcció, el 75% son dones.

Conciliació

En aquest apartat estem orgullosos de la nostra organització, doncs, excepte l’equip de gestió, tenim 32 persones, i 32 horaris, que s’adapten a les necessitats de cadascú; i aquesta ha sigut una de les característiques de la nostra organització adaptada al servei de les persones, tant internament (treballadors/es), com externament (usuaris).

A nivell de despatx, inicialment es feia un horari partit (9-13 i 15-19), que des de fa anys es va canviar, previ acord, a intensiu de 9 a 15h. Es fàcil observar que hi ha una disminució en la quantitat d’hores realitzades “in situ”, però això obeeix a un canvi de model per part d’aquesta direcció, en que, evidentment sense disminuir sou, es contempla que les persones de despatx (equip de gestió) cobren per una tasca i una responsabilitat, més que no pas per un horari concret. Això es tradueix en una major qualitat de vida, i una major implicació, doncs no hem de perdre de vista el tema familiar.

Igualtat

Al marge del que ve sent habitual en d’altres empreses i/o sectors, tothom es regeix pel conveni del sector, de manera que indiferentment del sexe de la persona, la nòmina final és la mateixa, independentment d’homes o dones.

Llocs de treball

Un dels reptes que hem superat durant aquests anys de crisi ha estat el manteniment dels llocs de treball. Hem redistribuït la feina, amb la col·laboració de tothom, per tal de mantenir els llocs de treball, i no veure’ns abocats a tenir d’acomiadar ningú per causes econòmiques. Menys ingressos, menys feina, però zero acomiadaments per motius econòmics.