Història

De com una il.lusió es va fer realitat.

 

Un dia d'agost de 1992 neix la cooperativa Edat 3 sccl, de la mà de 3 noies que després de realitzar la formació de Treballadora Familiar, decideixen começar a treballar en allò per el que s'havien preparat.

Des de la nostre creació hem complert els requisits legals necesaris per ser considerats una cooperativa sense ànim de lucre.

L'objecte de la cooperativa, en els seus estatuts inicials és "...la prestació de treballs d'assistència i serveis socials, així com d'atenció a la vellesa". El primer domicli social és al Passeig d'en Blay (Olot), i el capital social inicial és de 600.000 pts. (3000 €)

Al desembre de 1993 passem a ser una cooperativa exempta d'IVA, així com considerada d'iniciativa social, al reunir els requisits legals que es necesiten.

L'any 1994 es trasllada el domicili social al C/Estires d'Olot, així mateix s'adquireix la primera furgoneta (de les 3 actuals), i es comença a realitzar l'activitat de Transport Adaptat, en conveni amb Aj. d'Olot i C.Comarcal (actualment amb CASG).

L'any 2005 es canvia el domicili social, passant a l'emplaçament actual de la Pl. P.Manel Marcillo 3, a Olot.

L'any 2006 es realitza l'adaptació d'estatuts, segons marcava la llei en aquell moment, i aprofitan, entre d'altres es modifica l'objecte de la cooperativa passant a dir que "L'objecte d'aquesta societat cooperativa es la prestació de treballs d'assitència i serveis socials, l'atenció a la vellesa, la formació dins l'àmbit socio-sanitari, així com la prestació de serveis relacionats directa o indirectament amb l'àmbit social". També s'amplia el Capital Social a 12.000€.

L'any 2007 es signa el Contracte Marc amb el CASG per una durada de 10 anys.

L'any 2013 es modifiquen diferents article dels estatuts, entre ells l'article 1  (Denominació), on es fa constar expresament en el redactat que es  "...cooperativa de treball asociat, d'iniciativa social i sense ànim de lucre, subjecte als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya" i l'article 2 (Objecte i activitats), que queda redactat: "L'objecte d'aquesta societat cooperativa es la prestació de treballs d'assitència i serveis socials, l'atenció a la vellesa i a les persones depenents, la formació dins l'àmbit socio-sanitari, així com la prestació de serveis relacionats directa o indirectament amb l'àmbit social".

Aquest mateix 2013, la cooperativa es fa càrrec de la dinamització de la Xarxa de Parcs de Salut i Itineraris Saludables, de titularitat dels diferents ajuntaments i gestionat pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

L'any 2014 es signa un Conveni amb el Dipsalut, per a 4 anys, mitjançant el cual s'impulsa el projecte Escola de Cuidadors, d'abast comarcal, juntament amb la Residència Edat 3 Besalú SL.