Gimnàstica per a gent gran

 

El programa vol fomentar la relació entre els membres del grup i entre persones afectades, família i societat.

Sessions en grup en què es treballa gaudint de la música i convidant als usuaris a moure’s, a ballar i a activar-se físicament.

En els grups de psicomotricitat es realitzen exercicis físics de manteniment. D’altra banda, també es realitzen exercicis per treballar la reacció, l’habilitat, la memòria, etc.
S’utilitzen una gran varietat de materials que faciliten la realització dels exercicis.

En els grups d’estimulació cognitiva es treballa sempre partint de les capacitats que conserva la persona. Depenent de les funcions que es volen estimular s’utilitzen diferents tècniques (la conversa, la reminiscència…), recursos (encaixos, puzles, imatges, etc.) i exercicis (de càlcul, de llenguatge escrit, d’atenció…).

També s’ofereix la possibilitat que les persones que assisteixen als tallers participin en algunes de les activitats lúdiques i de lleure que es realitzen (sortida Casals)