Servei d'atenció domiciliària (SAD)

Servei acreditat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) dins el contracte marc per a la prestació del servei d’atenció domiciliària de la comarca de la Garrotxa.

Des de la nostra perspectiva assistencial, entenem el servei d’atenció domiciliària com un servei comunitari que ens permet traslladar al domicili de les persones que el sol·liciten, els diferents serveis d’atenció personal per fer front a qualsevol tipus de dependència.

Servei d’atenció a la persona

Servei d’atenció personal directa, que presta una treballadora familiar, per proporcionar ajuda a la persona  o ajuda a la família.  Contempla la realització de diferents activitats i tasques al domicili: higiene personal, vestir i desvestir, acompanyaments i gestions, mobilitzacions, cura de l’alimentació, supervisió de la medicació, etc.

Servei de neteja

Servei d’atenció indirecta que presta una auxiliar de neteja. Contempla la realització de diferents activitats i tasques relacionades amb la neteja de la llar i de l’entorn de la persona.

Estimulació integral especialitzada

Contempla activitats específiques d’estimulació de les capacitats de la persona, portades a terme per tècnics especialitzats en cada matèria:

 • Activitats de fisioteràpia
 • Activitats de teràpia ocupacional
 • Intervenció psicològica
 • Activitats d’educació social

Atenció personal amb estimulació cognitiva

Atenció especialitzada per a persones que pateixin algun tipus de demència o deteriorament cognitiu, on l’auxiliar complementa la seva intervenció amb tècniques d’estimulació cognitiva.

Assessorament en l’ús d’ajudes tècniques i adequacions de la llar

Assessorament per ajudar a reorganitzar el domicili i orientacions en la utilització d’ajudes tècniques.

Manteniment de la llar i petites reparacions

Contempla la realització de petites reparacions i manteniments que no requereixin un personal especialitzat al domicili: canvi de bombetes, inspecció visual d’electrodomèstics, petits arranjaments, etc.

Atenció a domicili per a persones amb demència

Oferim un servei d’atenció a domicili per a persones que pateixen algun tipus de demència, així com un programa per als seus familiars i cuidadors.

L’objectiu és que els malalts puguin continuar vivint en el seu domicili en les millors condicions possibles i amb la màxima qualitat de vida. I també ajudar a la família a fer front a l’impacte emocional i el desànim que comporta la situació que estan vivint.


 • Serveis d’atenció domiciliària, que contemplen:
  • Assistència personal
  • Servei en assessorament i ús d’ajudes tècniques
 • Suport a famílies i cuidadors no professionals:
  • Formació per a familiars
  • Grups de suport i acompanyament a la família
  • Espais de tertúlia entre familiars

Les intervencions es porten a terme en els diferents espais al llarg de tota la comarca, on s'imparteixen les sessions de l'Escola de Cuidadors.